CX – Cop del Suprem espanyol a la immersió en l’ensenyament infantil

by poper

Cop del Suprem espanyol a la immersió en l’ensenyament infantil

 

És cert que no es pot aplicar a la societat el que es produeix psicològica i realment a l’interior de l’individu, per tant, tampoc les enfermetats mentals i l’estupidesa, però actualment es podria parlar d’una «imitació social de deficiències mentals»: els exemples al propòsit són massa evidents.

 

Sobre l’estupidesa

Robert Musil