XC – La Costa Daurada queda rendida davant el turisme rus

by poper

La Costa Daurada queda rendida davant el turisme rus

 

«To do is to be» (Plató), llegeixo a la paret, damunt de l’urinari. «To be is to do» (Marx). «Dobedobedoo» (Sinatra).

 

El saltador del mur

Peter Schneider