LXXXII – Homs creu que Catalunya té “molts números” d’acabar com Grècia

by poper

Homs creu que Catalunya té “molts números” d’acabar com Grècia

 

Sense coneixement dels vents i els corrents, sense un propòsit ferm, els homes i les societats no poden surar gaire temps, ni moralment ni econòmicament, mentre eixuguen l’aigua.

 

Richard Titmus