LXXVI – Trias retreu a Monago que la política “no és qüestió d’atributs” sinó de “gastar bé els diners”

by poper

Trias retreu a Monago que la política “no és qüestió d’atributs” sinó de “gastar bé els diners”

 

Per tant, ¿si hipotetitzàvem una extensió material feta d’àtoms, arribaríem a no tenir cap àtom. Què restaria? Vòrtex.

[…]

Aleshors el vòrtex màxim que fa girar fent vòrtex les galàxies, tindria al seu centre uns altres vòrtexs, i aquests serien vòrtexs de vòrtexs, remolins fets d’uns altres remolins, i l’abisme del gran remolí de remolins de remolins s’enfonsaria en l’infinit, sostingut en el No-res.

 

L’illa del dia abans

Umberto Eco