XLII – David Vidal: ‘Uns quants es beneficiaven d’Innova i d’altres

by poper

David Vidal: ‘Uns quants es beneficiaven d’Innova i d’altres s’ho miraven’

 

Cada vespre, les personetes tornaven a casa, amb una bona càrrega de formatge, i cada matí es dirigien de nou a la Central Formatgera F, plenes de confiança, per endur-se’n més.

 

Qui s’ha endut el meu formatge?

Spencer Johnson